Strategische desinvestering: Groothandel

Adviseur van de Raad van bestuur van een beursgenoteerde technische groothandel bij de desinvestering van één van de divisies aan diverse strategische partijen en investeringsmaatschappijen.

De betreffende technische groothandel was georganiseerd in een aantal divisies die verschillende markten bedienden. Na een strategische review door de Raad van Bestuur werd geconcludeerd dat één van deze divisies niet meer tot de core business van de onderneming behoorde. Daarop werd het besluit genomen de betreffende divisie in delen te verkopen.

Per bedrijfsonderdeel is een op maat gesneden verkooptraject opgezet en doorlopen. Daarbij zijn diverse partijen benaderd voor elk van de bedrijven die te koop werden aangeboden. Op die manier is concurrentie tussen verschillende bieders in het proces ontstaan waardoor de voorwaarden waaronder de transacties werden gedaan optimaal waren voor de verkoper.

De onderdelen van de divisie zijn verkocht aan zowel Nederlandse als buitenlandse strategische kopers. Daarnaast is één van de bedrijfsonderdelen via een Management Buy Out verkocht aan het management van de betreffende onderneming. Tot slot is één van de ondernemingen van de divisie verkocht aan een investeringsmaatschappij.